Search

Actualizat în: Martie 2022

 

CWALERA SIB SRL cu sediul social în Sibiu, Str. Tipografilor nr. 24/2, Județul Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 32/177/31.01.2022 si având cod fiscal 45557703 colectează și prelucrează date personale, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) privind protecția datelor (2016/679).

 

Prezenta politica are drept obiect informarea dumneavoastră asupra activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de CWALERA SIB SRL si se aplica tuturor prelucrărilor efectuate de noi, inclusiv interacțiunii cu pagina noastră web https://creative-wardrobe.ro/.

 

DATE CU CARACTER PERSONAL

Colectam și prelucrăm doar acele date personale ale dumneavoastră care ne sunt necesare pentru a va putea oferi o experienta de cumpărare de cea mai înaltă calitate cu privire la produsele si serviciile noastre si utilizarea paginii noastre web. Astfel, datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt:

 1. date pentru identificarea dumneavoastră: nume, prenume,
 2. date de contact: adresa fizică, număr de telefon, adresa de email;
 3. cont bancar si alte informații financiare pentru desfășurarea relației contractuale, daca este cazul;
 4. date tehnice, inclusiv adresa IP: informații despre accesul dumneavoastră pe pagina noastră web, în magazinul nostru online, materialelor si comunicărilor pe care vi le trimitem telefonic sau pe e-mail;
 5. alte date pe care ni le puteți pune la dispoziție.

 

COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CWALERA SIB SRL

colectează în format fizic și electronic doar acele date personale pe care dumneavoastră ni le furnizați in mod voluntar, cât si informațiile disponibile din surse publice, astfel:

 1. în cazul achiziționării de produse si servicii de la noi sau în discuțiile prealabile achiziționării acestora;
 2. prin intermediul paginii noastre web, cu ocazia înregistrării in contul dumneavoastră de utilizator/client;
 3. atunci când ne contactați prin e-mail, daca va exprimați interesul cu privire la bunurile si serviciile noastre.

 

SCOPUL SI TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru orice prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal CWALERA SIB vă informează cu privire la scopul în care se face respectiva prelucrare, cu titlu de exemplu astfel:

 1. Executarea contractului de vânzare-cumpărare produse: Prelucrăm toate datele personale pe care ni le puneți la dispoziție, precum si orice alte date care ne sunt necesare pentru vânzarea produselor noastre, cu respectarea prevederilor Termenilor si condițiilor CWALERA SIB SRL și ale dispozițiilor legilor in vigoare privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal si achiziționările de bunuri, cât si pentru alte activități și acțiuni derivate din încheierea si executarea contractului.
 2. Comunicări comerciale sau în scop de marketing: În situația în care deja ne sunteți client/cumpărător sau dacă ne-ați contactat in scop profesional, prelucrăm datele dumneavoastră personale pe baza interesului legitim de a va transmite comunicări specifice, de interes pentru dumneavoastră, plăți, livrări, soluționare reclamații,  recuperare creanțe, șamd.

 

Orice prelucrare a datelor dumneavoastră în scopurile menționate anterior are la baza unul dintre următoarele temeiuri:

 1. Un contract privind achiziționarea unor bunuri și/sau servicii, caz in care sunt prelucrate următoarele date personale: datele dumneavoastră de identificare, contul, datele de contact și  datele de livrare.
 2. Îndeplinirea unor obligații prevăzute de dispozițiile legale în sarcina noastră față de o autoritate precum declarații, prelucrări contabile, șamd.
 3. Consimțământ electronic, cu privire la transmiterea comunicărilor comerciale sau de promovare și marketing.

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Vă reamintim că în calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale:

 • dreptul de acces la datele personale pe care le deținem,
 • dreptul de rectificare a datelor când sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor in anumite circumstanțe de exemplu când nu mai sunt necesare in raport cu scopurile menționate mai sus;
 • dreptul de restricționare a prelucrării in anumite circumstanțe de exemplu când contestați exactitatea datelor, pe perioada care ne permite verificarea exactității acelor date;
 • dreptul de a va opune prelucrării în anumite circumstanțe atunci când are in vedere un interes public sau un interes legitim al operatorului;
 • dreptul de a va retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor la care ați consimțit anterior,
 • dreptul de a fi notificat, in caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator, precum si
 • dreptul la portabilitatea datelor in sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră. Totodata aveti dreptul de a depune o plângere in fata Autorității de Supraveghere.

Dacă aveți orice nelămuriri cu privire la drepturile si prelucrarea datelor dumneavoastră personale vă rugam să consultați Ghidul privind exercitarea drepturilor persoanei vizate de pe pagina web www.dataprotection.ro iar daca doriți sa ne adresați vreo solicitare sau să vă exercitați oricare din drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm sa ne contactați la sediul nostru sau folosind metodele de contact din finalul prezentei informări.

 

DURATA PASTRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ca regulă generală, vom șterge datele dumneavoastră personale atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau când va retrageți consimțământul în situația în care prelucrarea datelor dumneavoastră se întemeiază pe consimțământ, nu mai mult de termenul lor de prescripție. Reprezintă excepții de la această regulă cazurile in care prelucrarea datelor personale este necesară în baza unor prevederi legale sau dacă suntem îndreptățiți sa continuăm respectiva prelucrare. De asemenea, datele dumneavoastră personale vor putea fi păstrate de către noi pentru o perioadă mai mare fată de cele indicate anterior, numai în acele situații în care ștergerea imediată a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up si recuperare in caz de dezastru.

 

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL CWALERA SIB SRL

      Nu divulgă și nu transferă datele dumneavoastră personale către terti. Cu titlu de excepție de la această regulă, în situațiile în care divulgarea sau transferul sunt impuse de lege, sunt necesare în serviciile externalizate, serviciul de plăți, curier, recuperare creanțe, medicina muncii.  

În cazul in care vom divulga sau transfera datele dumneavoastră personale către terti, vom face acest lucru cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile si cu adoptarea de masuri pentru protecția, integritatea si securizarea acestora.

Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi terți, confidenți și persoane împuternicite, ce își vor asuma obligațiile legale de prelucrare a datelor personale si oferă un nivel adecvat de protecție si securizare al datelor personale si respectă întocmai dispozițiile legale aplicabile în materie.

 

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Toate datele personale prelucrate de către CWALERA SIB SRL sunt protejate împotriva amenințărilor, prin masuri electronice si fizice de securitate și infrastructură IT corespunzătoare dar și prin proceduri interne ce asigură descoperirea, notificarea si documentarea oricăror eventuale încălcări ale securității datelor cu caracter personal. În cazul pierderii de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput si găzduit site-ul https://creative-wardrobe.ro/, responsabilitatea va fi asumată de furnizorii de software. În cazul încălcării securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (în continuare ANSPDCP), și vă vom informa cu privire la această situație, după caz.  

 

ACTUALIZAREA PREZENTEI INFORMARI:

Va recomandăm să accesați periodic această secțiune întrucât în măsura în care vom modifica prezenta Informare, vom publica o nouă versiune actualizată pe această pagină web, Informare care o va înlocui pe prezenta. Daca aveți orice alte nelămuriri cu privire la datele dumneavoastră personale și/sau modul în care le prelucrăm vă rugam sa ne contactați folosind oricare din metodele de mai jos:

 • telefon: 0748676958 sau 0754491651

Descarcă politica de confidențialitate aici: Download

Back to Top